LinkFacebookYouTube

ההונאה הגדולה

כנסת ישראל, בעבר ובהווה, 

פועלת ללא סמכות!

הם מעולם לא קיבלו הסמכה ו/או הסכמה מפורשת מהעם.
הכל נעשה על בסיס הונאה ומרמה וגניבת דעת של העם.

בואו נבין כיצד זה קרה

ב - 1948 האו"ם הטיל על האסיפה המכוננת לחוקק חוקה ועל פיה להסמיך את הכנסת הראשונה להיות 'בית המחוקקים' עם סמכויות תחיקה ואכיפה... עד היום זה לא קרה!

עוד נקבע כי לכל אחת משתי המדינות (היהודית והערבית) תוקם מועצת ממשלה זמנית שתיקח לידיה את הסמכויות השלטוניות עם סיום המנדט הבריטי ותקיים בתוך חודשיים לכל היותר בחירות לאספה מכוננת שתפקידה לכונן חוקה, ולאחר מכן תתפזר האספה המכוננת ותכריז על בחירות לפרלמנט הראשון (בית מחוקקים) שיפעל על בסיס החוקה. 

זה מעולם לא קרה!

מהי אֲסֵפָה מְכוֹנֶנֶת ?

אסיפה מכוננת היא מושג חוקי [ יורידי – שיפוטי - מוגדר היטב ]

אֲסֵפָה מְכוֹנֶנֶת היא גוף נבחר אשר מטרתו העיקרית היא לנסח טיוטה, או אף לאמץ חוקה למדינה בהתהוותה ;

-------------------------------------------------------------------------------

הבחירות לאספה המכוננת, אשר התקיימו ב 25 בינואר 1949, היו הבחירות הראשונות במדינת ישראל.

כזכור מפלגת מפא"י נבחרה;

במצע הבחירות לאסיפה המכוננת של מפלגת מפא"י – פרק ז' – משטר ממלכתי – "

"מדינת ישראל תכון כרפובליקה דמוקרטית הבנויה על יסודות של חירות, שויון וצדק,
והסוברניות בה תקויים בידי העם"..

התפקיד העיקרי של האסיפה המכוננת היה אמור להיות – כתיבת חוקה למדינת ישראל, ולאחר משימה זו עליה היה להתפזר ולהכריז על בחירות לכנסת הראשונה בתפקיד בית המחוקקים .

האספה המכוננת שינתה ייעודה ביודעין, וללא הסכמת העם הכריזה על עצמה כ"רשות המחוקקת"
וזו השתרשה לכאורה להיות, הכנסת הראשונה והשניה;

חוק יסוד - הכנסת
הכנסת הכריזה על עצמה כבית נבחרים ולא כבית מחוקקים

"ואז אירע אירוע משפטי אקוטי – משנה פני מדינה – חוקק חוק היסוד הראשון, חוק יסוד: הכנסת – חוק ששמט במודע ובכוונת מכוון! כל זכר ואימוץ להמשכיות סמכות חקיקה לכאורה שהיו נתונות לאסיפה המכוננת ו\או לכנסת הראשונה\שנייה. 

מאז, חדלה הרשות המחוקקת מלהתקיים! 

לא בערך, לא ליד, פשוט חדלה מלהתקיים." - עו"ד יוסי ביטון

סדרי החקיקה - מתוך וויקיפדיה

 סדרי החקיקה של הכנסת אינם מעוגנים בחוק ופועלים בעיקר מכוח תקנון הכנסת ותקנון הממשלה. מאז שנת 1975 הוגשו מספר הצעות לחוק יסוד: החקיקה, אך אף אחת מהן לא עברה את שלב הקריאה הראשונה

נשיא בית המשפט העליון דאז – מאיר שמגר אמר:

"..עיקרו של דבר, חוק יסוד: הכנסת מ- 1958 הוא בעליל בגדר קבלת "חוק אחר בדברים

הנדונים בחוק זה" – כלשון סעיף 10 הנ"ל. בחקיקתו הפסיק חוק יסוד: הכנסת, כל שרשרת

של העברת סמכויות מכנסת לכנסת, אם הייתה כזו. אין בחוק יסוד: הכנסת, הוראות של

מעין המשכיות..".

ומכך, מאותו מועד בוטלה הרשות המחוקקת .

הצטרפו אלינו לפעולה לעתיד טוב יותר של חירות, שיוויון וצדק 

לחצו כאן לתהליך ההודעות

LinkFacebookYouTube

לפניכם קטעים נבחרים מארכיון המדינה ששופכים אור על מה שהתרחש אז – תהנו ;

דיון שנערך במועצת המדינה הזמנית – ישיבה 36 – 13/01/1949

זרח ורהפטיג [החזית הדתית המאוחדת]

".... הייתה בועדה  [המכוננת] דעת רוב ודעת מיעוט.
הרוב בועדה דרש, שבפקודת המעבר יובטח בסעיף מיוחד שהאסיפה המכוננת שתיבחר – והיא נבחרה בינואר – חייבת לקבל חוקה, ויחד עם זאת תפעל גם כפרלמנט רגיל.
היו כאלה שדרשו להוסיף לכך, שכעבור תקופת זמן מסויימת לאחר קבלת חוקת היסוד – חצי שנה או שנה –
תתפזר האסיפה המכוננת.  המיעוט בועדת החוקה התנגד להצעה הזאת . "

מועצת המדינה הזמנית דחתה ברוב קולות את הצעת רוב הועדה לחייב את האסיפה המכוננת לקבל חוקה!

במילים אחרות, המיעוט גבר על הרוב. המיעוט לקח שליטה למרות ההתנגדות של הרוב.


בישיבה מאוחרת יותר שנערכה ב- 16/02/1949 נשאלה שוב השאלה על ידי מנחם בגין ומר וילנר.

שניהם דרשו להכניס לחוק המעבר אותו סעיף בדבר חובת הכנסת לקבל חוקה.  הכנסת דחתה זאת ;

כבר אז, לפני 7 עשורים בערך נאמרו דברי נבואה או חזון, שכן אנו נמצאים כיום בדיוק באותו אגם תמסחים רעב שנוגס בנו השכם וערב ובטנו לא יודעת שובע.. .

ציטוטים מפי מנחם בגין ז"ל - קריאה חובה:

מנחם בגין [תנועת החירות] 16/02/1949

"אני אסתמך על רצונו של העם, שבא לידי ביטוי בבחירות הכלליות.

במה בחרנו ? בבית נבחרים? בפרלמנט רגיל ? בבית מחוקקים רגיל ?

הלכנו כולנו לבחירות לאסיפה המכוננת, והמושג אסיפה מכוננת הוא מושג יורידי מובהק, מוגדר וידוע בכל העולם. "

"הלכנו לאסיפה המכוננת. ואסיפות מכוננות היו בכל הארצות שבהן היו מלחמות שחרור. היה ידוע שאסיפות מכוננות קיבלו חוקה והתפזרו. על סמך חוקת היסוד קמה הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת, הרשות השופטת, והתחילו חיי המדינה הסדירים. על כן, החובה שהוטלה עליכם היא אחת: לחוקק חוקה, ואחר כך להתפזר ולערוך בחירות חדשות. "

"השאלה אם תהליך החקיקה של החוקה ימשך שנה או שנתיים איננה מכרעת; זוהי שאלה של זמן המתקבל על הדעת. אבל אתם, מה עשיתם ? אתם הבטחתם לעם לקיים את המנדט שקיבלתם ממנו, ובלי לשאול את העם ועל ידי רוב מכאני של אנשי האסיפה המכוננת החלטתם לא לחוקק את החוקה ולקיים מצב שבו נותנים לשרים להשתולל כאוות נפשם. "

".....היה היתה תקופה בחיינו, שבה הפרנו את החוק, בלי רחמים, בלי לאות, ובכוונת תחילה, משום שזה היה חוק שעבוד. בתקופה ההיא ראינו את הדבר כמצווה לנו, להפר כל צו – גם צו יהודי – אשר יטיל עלינו את החובה למלא אחר חוקי השעבוד. בתקופה ההיא, כשהרסנו את החוקים הבריטיים ושמנו את השלטון הבריטי ללעג ולקלס,למשל ולשנינה, לעיניי הגויים בעולם כולו, בתקופה ההיא הונח היסוד לחוק העברי. כשגדולי גיבורי הדור, עולי הגרדום, בשבתם שבועות וחדשים בתא המוות, סירבו עד הרגע האחרון לחתום לא על בקשת חנינה ולא על מסמך לערעור, ובלבד שלא להכיר בשלטון הבריטי ובחוקיו – אז, בלילות ההם של סבל על אנושי, הונח היסוד לחוק העברי הריבוני. "אין אנו מכירים בחוק הבריטי, ולא נחתום על מסמכים המבטיחים את קיומו במולדתנו" – כך אמרנו. "

"דבר אחד אתם רוצים למנוע: שיהיה חוק חופש, חוק צדק, שיהיה קודם לכל שאר החוקים, ושאתם על ידי רוב מכאני לא תוכלו בבוקר לא-עבות לבטלו. צאו וראו רבותי. פעם, בתקופה שבה פרחה המחשבה הליברלית, נחצבה אימרה על סמכות המדינה, שיש להגבילה לתפקיד של "שומר הלילה".
התקופה ההיא חלפה, ולבו של כל איש חפשי מתפלל לכך שלא נאלץ לומר כי היא חלפה לבלי שוב.

אבל בינתיים עברו דורות והאנושות כולה מחפשת שביל-זהב בין השאיפה לחירות הפרט ובין התשוקה לחזון הצדק. שום אומה עדיין לא מצאה את שביל-הזהב, ואילו אצלנו מתקבל הרושם כי נמצאה תשובה סופית לשאלה, מהו משטר החיים שנקים במדינה.
לא זו בלבד שנרחיב את סמכות מנגנון הממשלה על כל שטחי החיים, אלא נהפוך את המדינה שתהיה בבחינת "גנב לילה". סביב האזרח – בלשים, מפקחים, שוטרים, פקידים. הכלל הוא – החשד, היוצא מן הכלל – האמון; הכלל הוא שהאזרח הוא עבריין, היוצא מן הכלל הוא שהאזרח הוא אדם ישר; ועל כן צריך אפילו להיכנס אל תוך הבית הפרטי ולחפש שם במקרר, לכן צריך להטיל פיקוח על פיקוח ולערוך חיפושים אישיים.
זהו תוכן החיים שאתם מכניסים במדינתנו, ....הפסיכולוגיה היא מן הגולה....
זוהי הגישה היסודית: האזרח משקר, ודרוש מנגנון פיקוח גדול של המדינה, דרושה ביורוקרטיה כל יכולה, שתמנע את העבירות.  בקיצור – מדינת משטרה.
איננו רוצים במדינת משטרה. אנו רוצים מדינה חפשית. אנחנו רוצים מדינה שבה האזרח יוכל לנשום את אוויר החירות שבה, שהוא יהיה בעל בביתו, שכבודו לא יירמס על ידי נושאי השררה, שהוא ירגיש את עצמו מוגן על ידי החוקה, שידע מהן זכויותיו גם כלפי נושאי השררה.... . "

 

עד יום זה נותרה מעמדה של המדינה כנעדרת סמכות חקיקה,
וכנגזרת מכורח הנסיבות אף נעדרת סמכות אכיפה; 

דומה כי ההסטוריה חוזרת שוב ושוב כמו שיעור עקשן.

זמן להפנים – זמן להשתנות – זמן לפעול

מנחם בגין ז"ל אמר את זה ב - 1958 בצורה ברורה וצלולה :


"היום הממשלה עומדת מעל החוק, הן הרוב שישנו בבית אינו שולט בממשלה או מדריך אותה. אלא להיפך. הממשלה מטילה את רצונה על הרוב. אם הממשלה רוצה בחוק, החוק מתקבל. ואם היא רוצה בביטול החוק, הוא מתבטל. וכך אתם עומדים למעשה, מעל החוק. זהו המצב במדינתנו. יש כאן כת שלטת שעומדת מעל לכל חוק משום שאין חוקה שתגביל אותה."

מה המשמעות של העובדה שאין לישראל חוקה?

המשמעות הראשונה היא בגידה!
בגידת הפוליטיקאים ברצון העם – האסיפה המכוננת נבחרה על ידי העם לכתוב חוקה – חוקה שתגן על העם מפני הפוליטיקאים הבאים והולכים תדיר מבימת השלטון.

המשמעות השניה היא העדר סמכות!
כל "החוקים" שנחקקו מאז קום המדינה ועד היום הזה ממש, בטלים ומבוטלים! 

המשמעות השלישית היא העדר סמכות אכיפה!
באין סמכות חקיקה אין סמכות אכיפה!

המשמעות הרביעית: בטלות חוזה!
כל "החוקים" הם למעשה חוזים. ונדרשת הסכמה שלנו. ישנו חוזה בלתי כתוב בין העם לממשלה.

מהמילים של יאיר לפיד על כך שפג תוקפו של החוזה

הצטרפו אלינו לפעולה לעתיד טוב יותר של חירות, שיוויון וצדק 

לחצו כאן לתהליך ההודעות

חוק החוזים

על פי חוק החוזים תשל"ג 1973 סעיף 15 – הטעיה:
'מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לענין זה, "הטעיה" – לרבות אי-גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן.'

על פי חוק החוזים תשל"ג 1973 סעיף 17 - כפייה:

מי שהתקשר בחוזה עקב כפיה שכפה עליו הצד השני או אחר מטעמו, בכוח או באיום, רשאי לבטל את החוזה.

על פי חוק החוזים תשל"ג 1973 סעיף 18 - עושק:
'מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר, חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר נסיונו, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל, רשאי לבטל את החוזה.'

על פי חוק החוזים תשל"ג 1973 סעיף 30 - חוזה פסול:
'שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור – בטל.'

וזה עוד לא הכל. המחקר המסיבי שערכנו חשף בפנינו את העובדה שהמדינה היא תאגיד כמו גם כל המדינות האחרות בעולם, וככזו אין לה שום סמכות לחוקק חוקים יותר מאשר לכל חברה מסחרית אחרת. והיא נדרשת לחוזים ולהסכמה שלנו. השקר נחשף.

לחצו כאן להוכחות

הצטרפו אלינו לפעולה לעתיד טוב יותר של חירות, שיוויון וצדק 

לחצו כאן לתהליך ההודעות

הצטרפו לקבוצת הטלגרם שלנו לקבלת עדכונים שוטפים  https://t.me/thecommonlaw

הידעתם?

הידעתם? על כל 1 שקל שאתם מרוויחים נותר לכם 0.15 אגורות בכיס ?
רוב יגיעת כפיכם נגזל במרמה כאשר העדיפות היא לשלם את המס,
תחת איומים וענישה על פני קורת גג ואוכל לילדנו;

כל המיסים שאנו נאנסים לשלם יכולים לאפשר מתן שירותים ומשאבים בחינם – כולל פיסת אדמה לכל אדם, פיתוח תשתיות, חשמל, מים, גז, בריאות, נופש, פיתוח ועידוד עסקים ועוד כיד הדמיון.

כל מה שבנוי במדינתנו שייך לנו האנשים – זה שלנו ורק אנו נחליט כיצד לנהל את משאבינו,
להטיב עם עצמנו ועם חינוך ילדינו לערכי מוסר עליון.

הידעתם שרשות המיסים היא רשות ולא חובה? כשמה כן היא.
זו מערכת התנדבותית. כן, כן, שמעתם נכון. 

הידעתם שכל צורת מיסוי היא לא חוקית? והלכה למעשה היא צורה מודרנית של עבדות

הידעתם שהכל משולם מראש על ידי אגרות חוב/קרנות נאמנות שיושבות מאחורי איש הקש של כל אחד מאיתנו
ועליהם הם סוחרים בשוק הפרטי?

הידעתם שבחירות מתקיימות אך ורק בשביל לקבל את הסכמת העם למיסוי?

הידעתם שדמוקרטיה אמיתית לא אומר שלטון רוב?

הידעתם שאין הבדל בין מפלגה למפלגה (מלשון 'פילוג') והכל נועד בכדי להפריד ולמשול ולזרוע כאוס ושנאה?

הידעתם שבעצם "מדינת ישראל" וכל הסוכנויות שלה כולל בתי המשפט וסוכנויות האכיפה,
הם תאגיד מסחרי רשום למטרות רווח ואנחנו בעצם מהווים את ההון האנושי שלהם?
או במילה אחרת אנחנו העבדים שלהם. הסחורה שלהם.

לחץ כאן להוכחה להיותם חברות רשומות

הם צוברים רווחים עצומים שמועברים לידיים פרטיות מהדם, יזע ודמעות של כל אחד מאיתנו.

המשמעות הכל כך חשובה מאחור היא שכל "החוקים" שנחקקו בטלים ומבוטלים באין סמכות חקיקה מלכתחילה, הם מעולם לא קיבלו הסמכה מהעם. 

הם לא יותר מאשר כל חברה מסחרית פרטית אחרת שעושה רווחים על גב העם 

רישום של מדינת ישראל ב SEC של ארה"ב, שם תמצאו את כל המדינות בעולם.

https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=52749


זו הזדמנות חד פעמית למשוך את השטיח מתחת לרגלי ההסכם הבלתי כתוב בינינו העם לבין השלטון - העדר חוקה וסמכות תחיקה, לרבות העדר סמכות אכיפה, זו הזדמנות חיינו לנצלה - 

עכשיו כולנו יכולים לשלוח רגל אל הדלת לפני שהיא נחתמת עם בריח כבד של דיקטטורה אפלה

אנחנו לא משרתים אף אחד על ידי מניעת מידע

אנחנו לא משרתים את האינטרסים של עצמנו בסירוב לחקור אחר האמת.

חוסר מידע מעולם לא עזר לאף אחד. מידע מדויק מאפשר לנו אפשרויות, מאפשר לנו להגיע להחלטות מושכלות.

אנחנו יכולים לבחור לנקוט בפעולה על סמך זה או לבחור להתעלם ממנה, אבל אי הידיעה לא עוזרת לנו

אז שימו בצד את הדעות הקדומות שלכם, ואת מנגנוני ההגנה הפסיכולוגיים שלכם וקחו את ההזדמנות להיזכר במה שיכול בהחלט להעניק לכם חופש כלכלי, רגשי ורוחני מלא.

כל קורס "לוגיקה" ילמד שיכולה להיות לנו מערכת הגיונית לחלוטין שמגיעה למסקנה הגיונית, אך היא לא נכונה כי היא מבוססת על הנחת יסוד שגויה.

נראה שלמוח לא אכפת אם הוא מגיב למשהו שהוא לא נכון כל עוד הוא מרגיש ודאות.

לכן, העמדה הטובה ביותר ממנה ניתן ללמוד היא מ"אי ודאות "להיות בשאלה"

האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להיות יהירים כל כך להעמיד פנים שאנחנו יודעים משהו שאנחנו לא יודעים שהידיעה שלו יכולה לשנות את חיינו - ורנר ארהרדו

הכל שייך לנו. לעם הריבון היושב על אדמתו.

החזיקו מחשבה אחת ברורה וצלולה חברים - 'כל מה שקיים פה בארץ, כל מה שבנוי, כל התשתיות, כל המשאבים, כל המנגנונים והשירותים הפרוסים כאן על האדמה כולל האדמה עצמה - כל זה שלנו האנשים - שלנו העם' .

הווי אומר, זו את, אתה ואני, כולנו יחד בנינו זאת בזעת אפינו ... 

לכן ישנה דרך מאוד מסויימת להשיב זכות ראשונים זו על מרחב חיינו.

יש לבחון היטב את המניע הפנימי כך שיטיב עם כולם - זכרו דבר חשוב מאין כמותו - החיים קדושים עד מאוד, עובדי הציבור המאכלסים את משרדי מערכות השירות והשלטון - הם אחינו ואחיותנו - הם אלה שיש להציל הכי הרבה - הם אלה שיכולים להביא לטרנספורמציה מבפנים - הם אלה הזקוקים להתעורר ולהבין איזה אדון הם משרתים.

משימה כבירה זו מקורה בלב אחד שיודע ומבין שהכי קל זה להרוס והכי קשה זה לתקן - אז מתוך הלב הזה המוקיר את החיים ומעריך את הקיים - חובתנו המוסרית היא לתקן ולהעיר את היושבים מאחורי ההגה.

אנו עובדים עם מה שיש - ומה שיש כרגע זו הזדמנות חד פעמית למשוך את השטיח מתחת לרגלי ההסכם הבלתי כתוב בינינו העם לבין השלטון - העדר חוקה וסמכות תחיקה, לרבות העדר סמכות אכיפה, זו הזדמנות חיינו לנצלה - עכשיו כולנו יכולים לשלוח רגל אל הדלת לפני שהיא נחתמת עם בריח כבד של אופל מרושע .

.הכרזה משותפת על בטלות חוזה ויציאה לחופשי זו האחדות שלנו כעת

וזה כוחנו בשעה זו.

לכוון מעשינו כגוף אחד מרוכז וברור למען מטרה נשגבת של חיים בגן עדן עלי אדמות.

  .הבינו חברים יקרים - זו שעתנו היפה להתאושש ממופע האימים הנחזה לפנינו בדמות דיקטטורה

 זוהי קריאה להפנים את מהות המהלך - יש תכנית ויש חזון וישנה היכולת, העוז והרוח להוציא אל הפועל ולצאת לחפשי

.אל תיראו ואל תפחדו. אנחנו נושאים את דגל החירות, השיוויון והצדק

הצטרפו אלינו לפעולה לעתיד טוב יותר של חירות, שיוויון וצדק 

לחצו כאן לתהליך ההודעות

הצטרפו לקבוצת הטלגרם שלנו לקבלת עדכונים שוטפים  https://t.me/thecommonlaw

 

הצהרה וגילוי נאות

ככל שאנו שואפים לשמור על המידע שלנו מדויק ועדכני, איננו יכולים לשאת באחריות לשגיאות או השמטות שעלולות להתרחש.

אנחנו גם לא יכולים להיות אחראים לכל פעולה שתבחר לנקוט ביחס למידע הכלול בתוכו

 עבודה זו נכתבה בתום לב, מתוך כוונה לסייע לקורא לקבל יתרון טוב יותר ולפעול מתוך מודעות והמידע הנחשף

אנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ושכל ישר כשאתה פועל על פי כל המידע המפורט כאן
.אנו קוראים לך לעשות מחקר משלך 

זהו בשום פנים ואופן איננו ייעוץ משפטי וכל פעולה היא אחריות וחובה מוסרית אישית של כל אחד מאיתנו.


נשמח לכל תרומה שתעזור להמשך פעילותינו

https://payboxapp.page.link/Xuet9gJtdP3dLhz28